Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Programul „Casa Verde"

Detalii

Autor: ARPM Timişoara,
Adăugat: 2011-03-29 19:46:28
Ultima actualizare: 2014-10-20 13:02:25

Free Clock

 

    

 

Program cu publicul - CASA VERDE:

Luni - Joi: 9.00 - 14.00

     Vineri: 9.00 - 12.00

 

In atentia beneficiarilor contractelor de finantare:

OBSERVAŢII

  1.  Contractele de finanţare care nu sunt semnate în perioada de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii, sunt nule.
  2. Solicitanţii care au început formalităţile de achiziţie a instalaţiei şi execuţie a lucrărilor de montajînainte de semnarea contractului de finanţare cu AFM , nu beneficiază de finanţare.
  3. Contractele de finanţare care au în extrasul de carte funciară alt nume decât al beneficiarului, sunt nule.
  4. Facturile necompletate în conformitate cu Codul fiscal nu se aprobă (în acest caz, responsabilii de proiect transmit APM-urilor, solicitarea de a convoca persoanele fizice ale căror facturi sunt neconforme, în vederea completării acestora, conform prevederilor Codului fiscal).
  5. Solicitanţii la care se constată existenţa unor neconcordanţe între locul de implementare din contractul de finanţare şi cel înscris în documentele justificative, nu beneficiază de finanţare.

NOU!!! Conditii generale de alcatuire a DOSARELOR DE DECONTARE

 

Listele proiectelor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, publicată în 31.07.2014

 

Conform  art. 18:  alin.1 din GHIDUL DE FINANŢARE din 20 aprilie 2011 a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire: Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director, la sediul AFM Bucuresti, în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul AFM.”

 

ANUNŢ

În legătură cu derularea programului Casa Verde 2011 aducem la cunoştinţa celor interesaţi următoarele: Persoanele fizice prezente în lista publicată, au la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii să semneze contractul, să se prezinte la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Timis, în vederea semnării contractelor.

Pentru semnarea contractului beneficiarul se va prezenta la APM Timis, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18/18A, cu urmatoarele documente actualizate:

  1. Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat - în original - extrasul de carte funciara trebuie sa fie actual, solicitat dupa data publicarii listei;
  2. Extras de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) - în original cu stampila si semnatura bancii;
  3. Copie CI a beneficiarului (titular contract), se va prezenta si CI original;
  4. Procura notarială (dacă este cazul) - în original;
  5. Autorizaţie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) - în original sau în copie legalizată.

29.07.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

 

 

PROGRAM „CASA VERDE” - situatia cererilor

PENTRU MAI MULTE INFORMATII

http://www.afm.ro/

CASA VERDE - PERSOANE FIZICE

 

INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL CASA VERDE - PERSOANE FIZICE 2011

BAZA LEGALÃ:

Ghid de Finanţare din 20 aprilie 2011 a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

Documente:

 

Alte informaţii privind programul CASA VERDE - PERSOANE FIZICE pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.