Radioactivitatea mediului

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: APM Timişoara,
Adăugat: 2011-03-09 15:54:11
Ultima actualizare: 2014-02-20 21:40:01

Free Clock

Radioactivitatea (lat. radius = rază, radiaţie) este un fenomen rezultat din dezintegrarea radioactivă a atomilor sau, mai bine zis, a nucleelor acestora, este procesul prin care nucleul unui atom se transformă spontan în altă specie de nucleu atomic. O specie de atomi - un izotop - care pot suferi dezintegrare radioactivă se numeşte izotop radioactiv. Radioactivitatea depinde fundamental de numărul de neutroni din nucleu, izotopii aceluiaşi element chimic comportându-se în general foarte diferit.

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), înfiinţată în 1962, s-a organizat şi funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 195/2005 şi a Ordinului nr. 338/2002 al Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului.

RNSRM face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP) şi constituie o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie. RNSRM realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MMP privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Principalele atribuţii ale Staţiilor de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) sunt :

  1. supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în condiţii normale;
  2. supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în cazul unor accidente sau incidente nucleare;
  3. supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în imediata apropiere a unor obiective nucleare în funcţiune sau scoase din uz;
  4. efectuarea unor programe speciale de prelevări de probe, analize şi măsurători în colaborare cu „Laboratorul de radioactivitatea mediului” din cadrul ANPM;
  5. urgenţe radiologice.

În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat, se urmăresc factorii de mediu:

  • aer - prin determinarea activităţii beta globale şi analiză gama spectrometrică a aerosolilor şi depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a debitului de doză gama externă absorbită;
  • apă - prin determinarea activităţii beta globale şi analiză gama spectrometrică a apelor principalelor cursuri, precum şi a apelor freatică şi potabilă;
  • vegetaţie - (cu perioada de prelevare aprilie - octombrie), prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a vegetaţiei spontane şi comestibile;
  • sol necultivat - prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică.

Fluxul de date în cadrul RNSRM include proceduri de verificare şi validare a datelor şi este stabilit astfel încât să asigure informarea promptă a factorilor de decizie interni, atât în situaţii de rutină cât şi în situaţii de urgenţă.

În Regiunea 5 Vest, Staţiile de Radioactivitate a Mediului şi-au început activitatea în perioada 1960-1970, excepţie face staţia de la Arad care şi-a început activitatea în anul 1987. În aceste staţii se efectuează măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor Radon şi Toron, cât şi supravegherea dozelor gama absorbite în aer. Sunt bine stabilite atât fluxurile de date zilnice sau lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare. De asemenea, se indică fluxul de date în cazul sesizării unei depăşiri ale pragurilor de atenţionare/ avertizare/ alarmare.

 
X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.