Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Detalii

Autor: APM Timişoara,
Adăugat: 2020-09-21 14:18:23
Ultima actualizare: 2020-09-21 14:18:23

21.09.2020

AGEN?IA PENTRU PROTEC?IA MEDIULUI TIMI?anun?ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiin?are re?ele publice de canalizare menajeră ?i sta?ie de epurare în localitatea Or?i?oara” propus a fi amplasat în localitatea Or?i?oara, DN 21/2, DN21/3, DJ 15/1DJ23, DS2, DS2/1, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DE450/1, DS10/2, DE10/1, DS11, DS12, DS13, DS14, DS16, DS17, DS18, DS19, DS20, DS22, DS25, DS26, DS28/1, DS28/2, DS29, DS30, DS31, DS33, DS34/1, DS34/2, DS36, 386/b/17, DS38, DS39, DE673/1/3, DE 445/2, DE 444, 106446, 106447, P448, P446, PS449, DE452, 109017, nr. top. 121800, 121796, 121797, 121810, 121083, 121815, 121817, 121791, 121816, 121786, 121790, 121793, 121792, 122037, 121801, 121802, 121795, 121784, 121785, 121803, 121787, 121783, 121782 , 121818, 121788, 121808, 121807, 121805, 121649, 121814, 121804, 121806, 121812, 121789, 121531, 121813, 121532, 121646, 103233, 106528, 106425, 106446, 106447, 103227, 103226, 102116, 109682, 109017, jude?ul Timi?– PRIMĂRIA COMUNEI OR?I?OARA.

Proiectul deciziei de încadrare ?i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timi?, Timi?oara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum ?i la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Sec?iunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa?ii/propuneri la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.09.2020.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.