Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Detalii

Autor: APM Timişoara,
Adăugat: 2021-06-02 12:46:23
Ultima actualizare: 2021-06-02 12:46:23

31.05.2021

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Timi?anun?ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate ?i evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:Realizare spălătorie auto ?i achizi?ie de echipamente de termodezinfec?ie privind îmbunătă?irea capacită?ii de biosecuritate la nivelul fermei Periam de cre?tere a suinelor din comuna Periam, jude?ul Timi?”,propus a fi amplasat în comuna Periam, identificat prin CF 401032 Periam, jud. Timiş,  titular SC SMITHFIELD ROMANIA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazăpot fi consultate la sediul APM Timiş, Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro– Secţiunea Acorduri de mediu.

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.06.2021 (în termen de 10 zile de la data afi?ării prezentului anun?).


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.